Maria Küchen om svarteskerm

2 Sep

Jesus var punk. Eller? Visst, på Jesus kan var och en av oss projicera ungefär vad som helst som vi vill att han ska ha varit, punkare, gerillasoldat, velourkille, bara välj. Inför någon jul vill jag minnas att Kyrkans Tidning hade ett roligt och tänkvärt pyssel, Jesus som klippdocka. Så jag måste tänka om: Jesus var inte punk. Jesus ÄR punk.
I den mest grundläggande bemärkelse personifierar Jesus uppbrottet ur lagen, ur varje given norm. Det är ett uppbrott som inte gjorts en gång för alla, det måste materialiseras igen och igen. Ur förstenade former måste Ordet återuppstå kontinuerligt. När Svarteskerm gör sin musik är det inte en modernisering av något urmodigt, ett sätt att försöka pimpa upp det så det passar vår tid. Tvärtom. Svarteskerm tar Ordet tillbaka till roten, får det att återuppstå.
Frid och fred? Ett glatt budskap? Knappast. En bärande bjälke genom evangelierna och bakåt till profeterna är vreden inför orättfärdigheter som också Svarteskerm bärs av. Deras musik är inget nytt, den dånade redan hos Jesaja: ”Lär er göra det goda. Sträva efter rättvisa, stöd den förtryckte” –ett måste då som nu, i handling, för förfallet är stort.

Maria Küchen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: